Hamerslag Vastgoedservice biedt opdrachtgevers een ruim pakket op het gebied van 24/7 service en dat 365 dagen per jaar.

Hamerslag Vastgoedservice is ontstaan vanuit de vraag van vastgoedbeheerders om een zeer brede service aan hun huurders te kunnen aanbieden buiten de reguliere kantoortijden.

Wij zijn niet alleen inzetbaar voor alle bouwkundige problemen maar ook voor calamiteiten op gebied van riool, elektra, gas, cv, glasschade en schoonmaakwerkzaamheden.
Bovendien verzorgen wij, in samenwerking met de diverse verzekeraars, salvage noodhulp bij brand-, storm-  en waterschade.
Door de diverse hulpdiensten worden wij regelmatig opgeroepen voor het schadevrij openen van woningen en panden.

Onze werkwijze is als volgt: om een calamiteit adequaat te kunnen afhandelen stellen wij samen met u als opdrachtgever een calamiteitenprotocol op. Hierin staat vastgelegd bij welke melding er actie ondernomen moet gaan worden. Aan de hand van dit protocol zijn wij in staat snel en doelmatig te handelen. Voor het aanmelden van klachten beschikken wij over een eigen meldkamer die 24 uur per dag tot uw dienst staat.

De werkzaamheden die wij bij calamiteiten verrichten zijn noodreparaties met als doel de gevolgschade tot een minimum te beperken. De definitieve herstelwerkzaamheden zullen, na overleg met u als opdrachtgever, plaats vinden op de eerst volgende werkdag.
Per mail ontvangt u, de eerst volgende werkdag, een rapportage van de afgehandelde calamiteiten.

Op dit moment voeren wij, voor diverse opdrachtgevers ,de calamiteitenservice uit voor 34.500 woningen en panden in Nijmegen en omgeving.